Blog News

مقالات بین‌المللی

سرویس BNPL چگونه کار می کند و کاربرد آن چیست؟

سرویس BNPL چگونه کار می کند و کاربرد آن چیست؟

ادامه مطلب ...
حملات سایبری به کسب و کارهای ایرانی

حملات سایبری به کسب و کارهای ایرانی

ادامه مطلب ...
آینده احراز هویت در صنعت امنیت سایبری

آینده احراز هویت در صنعت امنیت سایبری

ادامه مطلب ...
توزیع جاسوس افزار از طریق گوگل پلی

توزیع جاسوس افزار از طریق گوگل پلی

ادامه مطلب ...
حملات BrutePrint علیه‌ تلفن‌هاي همراه هوشمند

حملات BrutePrint علیه‌ تلفن‌هاي همراه هوشمند

ادامه مطلب ...
قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

ادامه مطلب ...
راه اندازي سامانه‌ پیام رسان جایگزین‌ سوئیفت‌ بین‌ اعضاي اتحادیه‌ پایاپاي آسیایی‌

راه اندازي سامانه‌ پیام رسان جایگزین‌ سوئیفت‌ بین‌ اعضاي اتحادیه‌ پایاپاي آسیایی‌

ادامه مطلب ...
کشف‌ آسیب‌پذیري در نرم افزار Cisco Anyconnect

کشف‌ آسیب‌پذیري در نرم افزار Cisco Anyconnect

ادامه مطلب ...
کشف‌ آسیب‌پذیري در VMWare ESXi

کشف‌ آسیب‌پذیري در VMWare ESXi

ادامه مطلب ...