Blog News

مقالات بین‌المللی

توزیع‌ بدافزار Anatsa از طریق‌ گوگل‌پلی‌

توزیع‌ بدافزار Anatsa از طریق‌ گوگل‌پلی‌

ادامه مطلب ...
محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

ادامه مطلب ...
معرفی‌ نسخه‌ جدید CVSS

معرفی‌ نسخه‌ جدید CVSS

ادامه مطلب ...
سرویس BNPL چگونه کار می کند و کاربرد آن چیست؟

سرویس BNPL چگونه کار می کند و کاربرد آن چیست؟

ادامه مطلب ...
حملات سایبری به کسب و کارهای ایرانی

حملات سایبری به کسب و کارهای ایرانی

ادامه مطلب ...
آینده احراز هویت در صنعت امنیت سایبری

آینده احراز هویت در صنعت امنیت سایبری

ادامه مطلب ...
توزیع جاسوس افزار از طریق گوگل پلی

توزیع جاسوس افزار از طریق گوگل پلی

ادامه مطلب ...
حملات BrutePrint علیه‌ تلفن‌هاي همراه هوشمند

حملات BrutePrint علیه‌ تلفن‌هاي همراه هوشمند

ادامه مطلب ...
قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

ادامه مطلب ...