Blog News

مقالات بین‌المللی

هک‌ Outlook و One Drive

هک‌ Outlook و One Drive

ادامه مطلب ...
نصب‌ مخفیانه‌ تبلیغ‌افزارها بر روي تلفن‌هاي همراه اندرویدي

نصب‌ مخفیانه‌ تبلیغ‌افزارها بر روي تلفن‌هاي همراه اندرویدي

ادامه مطلب ...
ترجمه سند حاکمیت شرعی برای موسسات فعال درحوزه بانکداری اسلامی کشور پاکستان توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی

ترجمه سند حاکمیت شرعی برای موسسات فعال درحوزه بانکداری اسلامی کشور پاکستان توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی

ادامه مطلب ...
هشدار در خصوص کلاه برداري از طریق‌ رمزارز کربلا کوین‌

هشدار در خصوص کلاه برداري از طریق‌ رمزارز کربلا کوین‌

ادامه مطلب ...
بررسی و معرفی فریمورک VERIS

بررسی و معرفی فریمورک VERIS

ادامه مطلب ...
انتشار وصله‌هایی‌ براي رفع‌ آسیب‌پذیري روز صفر در سیستم‌عامل ‌  iOS

انتشار وصله‌هایی‌ براي رفع‌ آسیب‌پذیري روز صفر در سیستم‌عامل ‌ iOS

ادامه مطلب ...
توزیع‌ بدافزار Anatsa از طریق‌ گوگل‌پلی‌

توزیع‌ بدافزار Anatsa از طریق‌ گوگل‌پلی‌

ادامه مطلب ...
محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

ادامه مطلب ...
معرفی‌ نسخه‌ جدید CVSS

معرفی‌ نسخه‌ جدید CVSS

ادامه مطلب ...