Blog News

قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

pen
آل‌سات پرداخت
قدردانی‌ رئیس‌ دستگاه قضا از بانک‌ مرکزي براي راه اندازي سامانه‌ «سیاق»

رئیس‌ قوه قضاییه‌ از اقدامات «بانک‌ مرکزی‌» در ایجاد سامانه‌ «سیاق» و کاهش‌ زمان میانگین‌ توقیف‌ و رفع‌ توقیف‌ برخط‌ حساب بانکی‌ قدردانی‌ کرد. رئیس‌ دستگاه قضا در ششمین‌ جلسه‌ شورای‌ راهبری‌ دادرسی‌ الکترونیکی‌، ضمن‌ تبیین‌ و تشریح‌ ماده ٦٤٩ قانون آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌، اظهار کرد: به‌ منظور سیاست‌گذاری‌ و تدوین‌ راهبردهای‌ ملی‌، برنامه‌ریزی‌ میان مدت و بلندمدت و تدوین‌ آیین‌نامه‌های‌ لازم برای‌ توسعه‌ و ارتقای‌ دادرسی‌ الکترونیکی‌ و نظارت بر حسن‌ اجرای‌ آنها، «شورای‌ راهبری‌ دادرسی‌ الکترونیکی‌» با حضور ٢٠عضو که‌ عمدتاً شخصیت‌های‌ حقوقی‌ هستند، تشکیل‌ می‌شود.

در این‌ جلسه‌، مقرر بود از «سامانه‌ یکپارچه‌ احکام قضایی‌» موسوم به‌ «سیاق» در راستای‌ «توقیف‌ و رفع‌ توقیف‌ برخط‌ حساب بانکی‌ در اجرای‌ احکام» توسط‌ رئیس‌ قوه قضاییه‌ رونمایی‌ شود، اما بنا بر پیشنهاد رئیس‌ عدلیه‌، معین‌ شد که‌ با عنایت‌ به‌ نقش‌ مؤثر بانک‌ مرکزی‌ در ایجاد این‌ سامانه‌، رونمایی‌ از آن به‌ زمان حضور ایشان در بانک‌ مرکزی‌ موکول شود. سامانه‌ «سیاق»، میانگین‌ توقیف‌ و رفع‌ توقیف‌ برخط‌ حساب بانکی‌ در اجرای‌ احکام را از حدود ٢٠٠ روز به‌ ٤ دقیقه‌ کاهش‌ می‌دهد.