Blog News

مقالات بین‌المللی

توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

ادامه مطلب ...
پرداخت وجه با کد دستوری

پرداخت وجه با کد دستوری

ادامه مطلب ...
در وال استریت چه میگذرد؟ حقایقی در مورد بانکداران

در وال استریت چه میگذرد؟ حقایقی در مورد بانکداران

ادامه مطلب ...
«نقش هوش مصنوعی در صنعت خدمات مالی»

«نقش هوش مصنوعی در صنعت خدمات مالی»

ادامه مطلب ...
«مقایسه‌ CVE و CWE »

«مقایسه‌ CVE و CWE »

ادامه مطلب ...
« کشف‌ آسیب‌پذیري در تلفن‌هاي همراه سامسونگ »‌

« کشف‌ آسیب‌پذیري در تلفن‌هاي همراه سامسونگ »‌

ادامه مطلب ...
« تهدیدات جدید علیه‌ APIها »

« تهدیدات جدید علیه‌ APIها »

ادامه مطلب ...
« آلودگی‌ میلیون ها تلفن‌ همراه اندرویدي به‌ Firmware آلوده »

« آلودگی‌ میلیون ها تلفن‌ همراه اندرویدي به‌ Firmware آلوده »

ادامه مطلب ...
«توزیع‌ بدافزار اندرویدي Fleckpe از طریق‌ گوگل‌پلی»

«توزیع‌ بدافزار اندرویدي Fleckpe از طریق‌ گوگل‌پلی»

ادامه مطلب ...