Blog News

توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

pen
آل‌سات پرداخت
توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

تعدادی از دانشگاه های پیشرو در بریتانیا مجموعه ای از اصول را درمورد استفاده صحیح از هوش مصنوعی امضا کرده اند که به استفاده رایج از این فناوری در دانشگاه ها می پردازد.

هدف این دستورالعمل ها گنجاندن هوش مصنوعی از نظر اخلاقی در آموزش است تا به عنوان یک فرصت برای یکپارچگی دانشگاه در نظر گرفته شود، نه تهدید.

24 دانشگاه گروه راسل بریتانیا در حال امضای اصول هستند. این دانشگاه ها شامل :

دانشگاه کمبریج

دانشگاه ادینبورگ

ایمپریال کالج لندن (کالج سلطنتی لندن)

مدرسه اقتصاد لندن

دانشگاه منچستر

دانشگاه نیوکاسل

دانشگاه آکسفورد

و...

اهداف این برنامه ها به شرح زیر است:

  1. این دانشگاه ها از دانشجوها حمایت خواهند کرد تا در زمینه هوش مصنوعی تخصص یابند که به معنای آماده کردن دانشجوها با مهارت هوش مصنوعی برای آینده است و آموزش آنها در مورد سرقت ادبی، دقت و سوگیری در مدل های هوش مصنوعی. چهار ماه پیش، دانشگاه‌های بریتانیا نسبت به استفاده از چت جی پی تی در تکالیف دانشجویان هشدار دادند، زیرا ادعاهایی مبنی بر تقلب با استفاده از چت بات در دانشگاه‌های مختلف در سراسر کشور مطرح شد، در میان این تصور که شناسایی سرقت ادبی هوش مصنوعی ممکن است دشوار باشد.
  2. اساتید به دانشجوها کمک خواهند کرد تا از ابزار هوش مصنوعی به طور موثر استفاده کنند. دانشگاه ها آموزش های منظمی را برای اساتید ارائه خواهند داد تا بتوانند راهنمایی روشنی ارائه دهند. این بحث ها در مورد استفاده مناسب از هوش مصنوعی که دائما درحال تکامل است وجود خواهد داشت.
  3. دانشگاه ها آموزش و ارزیابی را با هوش مصنوعی تطبیق خواهند داد که به معنی طراحی مجدد درس ها و امتحان ها با در نظر گرفتن هوش مصنوعی است و حصول اطمینان از دسترسی برابر دانشجویان به ابزارهای پرداخت شده هوش مصنوعی.
  4. دانشگاه ها دقت و صداقت دانشگاهی را تضمین خواهند کرد. تمام 24 دانشگاه در سیاست های خود تجدید نظر کرده اند تا ببینند هوش مصنوعی چه زمانی مناسب و در کجا نامناسب است. دانشجویان قادر خواهند بود تا درمورد استفاده از هوش صنوعی سوال بپرسند.
  5. دانشگاه ها برای به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات با تکامل هوش مصنوعی همکاری خواهند کرد. یعنی با افراد تخصصی بر اثربخشی و پیامدهای اخلاقی هم فکری کنند. این طرح نشان دهنده تغییر نگرش نسبت به هوش مصنوعی در آموزش است.

در بیانیه مشترک منتشر شده توسط دانشگاه ها آمده است: «ظهور هوش مصنوعی مولد تأثیر عمیقی بر روش های آموزش، یادگیری، ارزیابی و دسترسی به آموزش دارد . دانشگاه‌های ما می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که ابزارهای مولد هوش مصنوعی می‌توانند به نفع دانشجویان و اساتید مورد استفاده قرار گیرند.»

در مارس 2023 چندین دانشگاه از جمله دانشگاه های گروه راسل استفاده از هوش مصنوعی را برای دانشجویان ممنوع کردند و هشدار دادند کسانی که در مطالعات و ارزیابی های خود از این فناوری استفاده کنند اخراج خواهند شد. در پایان، هوش مصنوعی باید چه جایگاهی در آموزش داشته باشد؟