Blog News

مقالات بین‌المللی

کشف‌ آسیب‌پذیري در محصولات VMWare

کشف‌ آسیب‌پذیري در محصولات VMWare

ادامه مطلب ...
کشف‌ آسیب‌پذیري در فایروال هاي شرکت‌ Fortinet

کشف‌ آسیب‌پذیري در فایروال هاي شرکت‌ Fortinet

ادامه مطلب ...
انتشار Backdoor جدید لینوکسی‌ به‌ نام ChamelDoH

انتشار Backdoor جدید لینوکسی‌ به‌ نام ChamelDoH

ادامه مطلب ...
کشف‌ آسیب‌پذیري روز صفر در مرورگر گوگل‌ کروم

کشف‌ آسیب‌پذیري روز صفر در مرورگر گوگل‌ کروم

ادامه مطلب ...
لینکدین؛ کمکی برای کسب و کارها

لینکدین؛ کمکی برای کسب و کارها

ادامه مطلب ...
کشف‌ آسیب‌پذیري در نرم افزار Splunk

کشف‌ آسیب‌پذیري در نرم افزار Splunk

ادامه مطلب ...
ﻛﺸﻒ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎدرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

ﻛﺸﻒ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎدرﺑﺮدﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ

ادامه مطلب ...
سرقت‌ اطلاعات کاربران توسط‌ بدافزار Bandit Stealer

سرقت‌ اطلاعات کاربران توسط‌ بدافزار Bandit Stealer

ادامه مطلب ...
توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

توافق دانشگاه های بریتانیا درمورد نحوه استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

ادامه مطلب ...