نماد اعتبار آل‌سات، نشان دهنده اعتبار فعالیت کسب و کار شما است.

ورود به پنل

ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کاربران خدمات الکترونیکی از مهم ترین عوامل توسعه تجارت الکترونیکی در میان کسب و کارها می‌باشد.
تایید کسب و کار اینترنتی توسط یک موسسه ثالث بیشترین تاثیر در مراجعه و اعتماد خریداران به کسب و کار اینترنتی را داشته و همچنین از طرفی مشتریان از محفوظ ماندن اطلاعات شان احساس امنیت بیشتری دارند و میتوانند از کسب و کار اینترنتی متخلف به مراجع قانونی شکایت کنند. از این رو تمام پذیرندگان آل سات پرداخت برای استفاده از خدمت درگاه پرداخت اینترنتی IPG مستقیم ملزم به گرفتن e نماد هستند. همچنین شما می‌توانید در کنار اینماد، از سرویس نماد اعتبار آل‌سات پرداخت استفاده نمایید که نشان دهنده فعال بودن و اعتبار شما نزد آل سات پرداخت بوده و تضمین کننده تراکنش‌های موفق کسب و کار شما می‌باشد.

بر اساس قوانین استفاده از وب سرویس های آل‌سات پرداخت، پذیرندگان محترم می‌توانند نماد اعتبار آل‌سات پرداخت را در قسمتی از وبسایت خودشان که برای کاربران قابل مشاهده می‌باشد، قرار دهند. نماد اعتبار آل‌سات پرداخت به عنوان نماد اعتبار فعالیت پذیرندگان بوده که به منظور نظارت کامل شرکت آل سات پرداخت بر هویت شغلی و صحت تراکنش های پذیرنده می‌باشد که بر اساس آن، "پذیرنده فعال و مورد تایید خواهد بود".

این نماد به منظور تایید پذیرنده استفاده کننده از درگاه پرداخت IPG و افزونه پرداخت بانکداری الکترونیک بوده و داشتن آن به معنی احراز هویت کامل آن پذیرنده و بیشتر بودن تعداد مشتریان و تراکنش‌های زیرمجموعه درگاه وی می‌باشد. بنابراین مشتریان در هنگام خرید آنلاین با اطمینان از این‌كه پذیرندگان به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند كرد و حقوق مصرف كنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می كنند.

نمونه نماد اعتبار پذیرندگان آل‌سات پرداخت به شکل زیر بوده و با دیده شدن آن در فوتر سایت، به نوعی اعتماد به فروشگاه شما دوچندان خواهد بود.