آموزش استفاده از سرویس طلایی تسهیم

برای کسب و کارهایی که به صورت شراکتی فعالیت دارند و یا بصورت دوره‌ای و روزانه با طرف‌های تجاری متعددی سر و کار دارند، در راستای مدیریت مالی مبالغ ورودی، از همان مبداء ورود مبالغ، می‌توان سهم هر شریک یا زیرمجموعه را بصورت مبلغ یا درصد جداگانه، محاسبه و با سیستم تسهیم آل‌سات پرداخت، به حساب وی واریز نمود.

شما می‌توانید با تعریف حساب‌های شرکای تجاری خود و یا زیرمجموعه‌های کسب و کار تان همچون؛ بازاریابان فروش، اساتید آموزشی، کارمند شرکت و یا متخصصین فنی پشتیبانی فروش، میزان سهم واریزی به هر حساب به صورت ثابت و متغیر (درصدی - ریالی) را تعیین نموده و به راحتی تمامی مبالغ ورودی حاصل از فروش را تسهیم نمایید. میزان تسهیم در هر تراکنش و یا در مجموع، هیچ محدودیتی نداشته و شما می‌توانید هر مبلغی را در هر زمانی بدون محدودیت سقف تسهیم و به حساب‌های طرف تجاری خود واریز کنید.
 

برای فعالسازی این امکان میتوانید از گزینه سرویس طلایی تسهیم که در منوی اصلی داشبورد است استفاده کنید.

بر روی گزینه سرویس طلایی تسهیم کلیک کنید و سپس بر روی گزینه درخواست سرویس تسهیم....

 

 

سپس عنوان درخواست تسهیم و نوع آن را مشخص میکنیم و درخواست را به تیم پشتیبانی ارسال میکنیم.

 

نوع درخواست تسهیم را میتوانید به صورت اتوماتیک روزانه و یا تسهیم دستی تنظیم کنید و سهم هر یک از شرکا را تعیین کنید.