Blog News

سند حاکمیت شرعی برای موسسات فعال درحوزه بانکداری اسلامی کشور پاکستان توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ترجمه و جهت استفاده عموم منتشر گردید.

pen
آل‌سات پرداخت
سند حاکمیت شرعی برای موسسات فعال درحوزه بانکداری اسلامی کشور پاکستان توسط دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ترجمه و جهت استفاده عموم منتشر گردید.

  

همانطور که می‌دانید یکی از وظایف اصلی دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ج.ا.ا، بررسی تجارب بانک‌های موفق کشورهای اسلامی در اجرایی نمودن مسئله تطبیق شرعی و تلاش در جهت استفاده از این تجارب در نظام بانکی کشور می‌باشد. در همین راستا ترجمه «سند حاکمیت شرعی برای موسسات فعال در حوزه بانکداری اسلامی» (Governance Framework For Islamic Banking Institutions Shari’ah) کشور پاکستان از ماه‌های قبل در دستور کار آن دبیرخانه بوده و نسخه نهایی قابل دانلود  آن توسط بانک مرکزی جهت انتشار و بهره‌برداری عمومی قرار گرفته است.

برخی نکات اساسی مطرح شده در سند به اختصار به شرح زیر است:

• دارا بودن سند حاکمیت شرعی برای همه موسسات بانکداری اسلامی، یعنی بانک‌های اسلامی تمام ‌عیار، شرکت‌های تابعه بانکداری اسلامی و پنجره‌ بانکداری اسلامی در بانک‌های متعارف، الزامی است و حداقل باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

الف. ترتیبات اجرایی شورای فقهی در بانک اسلامی؛

ب. طراحی سازِکاری مؤثر برای نظارت هیئت ‌مدیره جهت انطباق با شریعت؛

پ. تدوین نظام پاسخگویی مدیریت و کارکنان موسسه فعال در حوزه بانکداری اسلامی در اجرای سند؛

ت. پیش‌بینی واحد انطباق با شریعت (Shari’ah Compliance Department) برای کمک به شورای فقهی به ‌عنوان حلقه اتصال بین شورای فقهی و مدیریت موسسه بانکداری اسلامی؛

ث. سازِکار بررسی انطباق با شریعت برای ارزیابی اثربخشی چهارچوب انطباق با شریعت (که توسط شورای فقهی و هیئت مدیره مؤسسه بانکداری اسلامی اتخاذ شده است)؛

ج. انجام حسابرسی شرعی مستقل؛

چ. ایجاد واحد مستقل حسابرسی داخلی شرعی؛

ح. تاسیس بخش‏‏/واحد توسعه محصول که مسئول طراحی محصولات و خدمات جدید و نوآورانه است.

•  هر بانک اسلامی باید دارای یک شورای فقهی متشکل از حداقل سه کارشناس متخصص در مسائل شرعی که توسط هیئت ‌مدیره منصوب شده است، باشد.

•  کلیه تصمیمات، احکام و فتاوای شورای فقهی برای بانک اسلامی لازم‌الاجرا است.

•  هر موسسه بانکداری اسلامی باید یک واحد انطباق با شریعت داشته باشد که تحت هدایت و نظارت کلی شورای فقهی فعالیت نماید و رئیس آن باید به طور منظم به شورای فقهی گزارش دهد.

•  هر موسسه بانکداری اسلامی باید دارای گزارش حسابرسی شرعی مستقل باشد که قلمرو آن ارزیابی انطباق ترتیبات مالی، قراردادها و معاملات موسسه بانکداری اسلامی با قواعد و اصول شرعی می­باشد.