Blog News

رئیس جمهور قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغ کرد.

pen
آل‌سات پرداخت
رئیس جمهور قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابلاغ کرد.

جناب آقای رئیسی، رئیس‌ جمهور محترم ایران روز شنبه مقارن با 29 مهر ماه سال 1402، برنامه ششم توسعه را طی نامه شماره 133050 خطاب به سازمان برنامه و بودجه کشور، رسماً تمدید نمود. در این بخشنامه آمده است:

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست " قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/07/19 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 11/58006 - 929 مورخ 1402/07/23 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،‌ جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

بنابراین با لایحه پیشنهادی دولت و تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، تمامی مواد و تبصره‌ها و متمم‌های برنامه ششم توسعه تا پایان سال 1402 کماکان  پابرجا بوده تا در فرصت مناسب برنامه هفتم پیشنهادی بررسی گردیده و در سال بعد تصویب و ابلاغ گردد.

eblagh tamdid ghanoone sheshom