Blog News

تصویبنامه «اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها»

pen
آل‌سات پرداخت
تصویبنامه «اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها»

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ هیات وزیران درخصوص «اصلاح آیین نامه استخراج رمز دارایی ها» طی نامه شماره ۹۰۵۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.