Blog News

تلقی نمودن هزینه‌کرد تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی به زبان‌های خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

pen
آل‌سات پرداخت
تلقی نمودن هزینه‌کرد تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی به زبان‌های خارجی به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

بر اساس تصویب‌نامه ‌شماره 33049‏‏‏/ت61064ه‍ مورخ 30‏/02‏/1402 هیئت ‌محترم وزیران، از این پس؛ کلیه هزینه‌ کردهای اشخاص حقوقی پیرامون تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به زبان‌های خارجی ، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهند شد. این تصویب نامه جهت اجرایی شدن به کلیه دستگاه‌ها و ارگان های ذیربط ابلاغ گردید.

تلقی نمودن هزینه های تولید محتوای آموزشی جزو هزینه های مالیاتی 2