Blog News

فهرست کالاهای سهمیه‌ای جدید ابلاغ شد !!

pen
آل‌سات پرداخت
فهرست کالاهای سهمیه‌ای جدید ابلاغ شد !!

فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع بند (ب) تبصره (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1400 و همچنین نحوه توزیع ، فروش و یا تخصیص آنها، طی ‌تصویب‌نامه ‌شماره 33156‏‏‏/ت60861ه‍ مورخ 30‏‏‏/02‏‏‏/1402 هیئت ‌محترم وزیران، به کلیه ارگان‌ها و نهادهای ذیربط اعلام و ابلاغ گردید.

فهرست کالاهای سهمیه مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1فهرست کالاهای سهمیه ای مبارزه با قاچاق کالا و ارز 2