Blog News

بخشنامه جدید اصلاح سیاست ها و مقررات ارزی به شبکه بانکی و واحدهای ذیربط آنها ابلاغ شد

pen
آل‌سات پرداخت
بخشنامه جدید اصلاح سیاست ها و مقررات ارزی به شبکه بانکی و واحدهای ذیربط آنها ابلاغ شد

با توجه به سیاست‌های ارزی جدید بعد از راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران و جایگزین کردن آن به‌جای بازار متشکل معاملات ارزی، همچنین ضرورت یک‌پارچه‌سازی و به‌روز‌رسانی مجموعه مزبور مقررات ارزی با عملیات و وظایف تعریف شده برای مرکز یاد شده، در دوم اسفند ماه سال جاری، ضوابط و مقررات ارزی ، بخش سوم مجموعه مقررات ارزی تحت عنوان «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» مجدداً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری، اصلاح و تکمیل قرار گرفت و در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک به نشانی www.cbi.ir بارگذاری شد.

یادآور می شود که؛ ضوابط بخش مذکور با مفاد قبلی بخش موصوف جایگزین و جهت اجرا به بانک ها و موسسات اعتباری، شبکه پرداخت کشور و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ گردید. در بخشنامه شماره 297088 مورخ 1401/12/02 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطر نشان گردیده است که؛ سایر بخش‌نامه‌ها و نامه‌های عمومی متناظر که مغایر با مفاد بخش مذکور می‌باشند، از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه منسوخ و سایر ضوابط کماکان لازم‌الاجراء بوده و به قوت خود باقی است. به استناد بند پایانی این بخشنامه، رعایت مفاد آن توسط نهادهای نظارتی ذیربط من جمله اداره نظارت ارز بانک مرکزی، بصورت دوره ای راستی آزمایی می شود.

 

مقررات ارزی 4