Blog News

pen
آل‌سات پرداخت

توافق‌نامه همکاری تجاری فی‌مابین

شرکت .................................                                                                 گروه صنعتی ..................................

 

این توافق نامه همکاری فی مابین شرکت .................................. با برند تجاری .......................... به شماره ثبت ................ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری شهر ............... به شناسه ملی .................................. به نمایندگی .................... با سمت .............................. به نشانی ............................................................................................................ شماره ثابت ........................ شماره همراه .................................. و شماره در دسترس ضروری ...................................... که در این قرارداد به عنوان (طرف اول) نامیده می شود از یک طرف و شرکت/موسسه .................................. با برند تجاری .......................... به شماره ثبت ................ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری شهر ............... به شناسه ملی .................................. به نمایندگی .................... با سمت .............................. به نشانی ............................................................................................................ شماره ثابت ........................ شماره همراه .................................. و شماره در دسترس ضروری ...................................... که در این قرارداد به عنوان (طرف دوم) نامیده می شود به شرح شرایط و قیود زیر منعقد می گردد و طرفین توافق‌نامه ملزم و متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

ماده 1. موضوع توافق نامه

    1. .....................................................................................

* تبصره 1: ..................................................................

    1. .....................................................................................
    2. .....................................................................................

ماده2. مدت و جغرافیای قرارداد

مدت قرارداد ......... روز از تاریخ امضاء قرارداد (........./......../................) به مدت ............. ماه/سال شمسی می باشد که با توافق کتبی طرفین به مدت ...... سال دیگر قابل تمدید می‌باشد. جغرافیای قرارداد کشور ایران و کلیه کشورهای تعیین شده هدف می باشند. طرفین مستحضر باشند که خاموشی و سکوت در تمدید و یا عدم ارسال نامه فسخ/عدم تمدید به منزله تمدید تلقی شده و تمامی مفاد آن کماکان پابرجا خواهد بود.

ماده 3. تعهدات طرفین

1-3 . طرفین متعهد می‌گردند نسبت به بازاریابی و تامین کالا و محصولات مرتبط با وظایف و اختیارات اساسنامه طرفین و موضوع قرارداد حاضر در وبسایت و اپلیکیشن تحت مالکیت خود و یا معرفی به شرکای تجاری، طرف‌های تجاری مورد قرارداد، شرکت‌ها، نهادها، صندوق‌ها و ... مورد اعتماد خودشان، اقدامات لازم و ضروری را انجام داده و در صورت وجود مشکل با کمک همدیگر به بهبود روابط تجاری و فروش کمک نموده و شور نمایند.

2-3 . طرفین متعهد می گردند که در موارد مذاکره و انعقاد قرارداد فروش با اشخاص حقیقی و یا حقوقی سازمان ها و شرکت های دولتی، عمومی، خصوصی و شهرداری و امثال آن‌ها به نحوی اقدام نمایند که قرارداد و عملیات به نام خود طرف مورد قرارداد بوده و مسئولیت اصلی مفاد آن قرارداد نیز بر عهده طرف منعقدکننده اصلی باشد که به صلاح و مورد توافق طرفین قرارداد ثالث بوده و منعقد و اجرایی شود. در صورت وجود هرگونه مشکل از بابت قراردادهای منعقده توسط هر طرف، تمامی مسئولیت حقوقی و اثرات مترتب آن بر عهده آن طرف بوده و طرف مقابل را دخیل در تعهدات خود نخواهد دانست و حق بازخواست از طرف مقابل را نداشته و پاسخگوی تعهدات خود می‌باشد.

3-3 . هر کدام از طرفین موظف به توسعه و پشتیبانی خدمات و محصولات معرفی شده طبق مفاد ماده اول توافق نامه به مقاصد تعیین شده بر اساس حق الزحمه مورد توافق طرفین در ماده 5 می باشند.

3-4. طرفین، متعهد هستند محصولات و خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد و در حوزه موضوع قرارداد، در ازاي دريافت مبلغ/ثمن کالا/حق‌الزحمه از جامعه هدف و مشتریان خود انجام دهند و اعلام مي‌كنند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي توسعه و فروش اين محصولات و خدمات بوده و دریافت مبلغ/ثمن کالا/حق‌الزحمه از سوی طرفین مورد توافق کامل آنها می باشد.

3-5. ضمن احراز هویت و اهلیت طرفین به یکدیگر در سیستم های تعریف شده به ایشان، طرفین موظف هستند مسائل ايمني، حراستي، اداري و اخلاقي را در مدت قرارداد رعايت نمايند. طرفین مطلع هستند و اقرار دارند که کلیه اسناد رد و بدل شده بصورت محرمانه و جزو اسرار کاری و تجاری بوده و هرگونه نشر و یا درز آنها از جمله موضوع قراردادها و مبالغ فروش کالاها و خدمات، مشمول مواجهه قانونی مربوطه خواهد بود.

3-6. بدیهی است ایام تعطیل ایرانی و یا ایام خاص تعطیلی خارج از کشور و همچنین ایام اتفاقات خاص مانند تعطیلی های سراسری جنگ، زلزله، پاندمی و اعتصابات سیاسی اجتماعی در کشور مبداء که به تعطیلی سیستم بانکی منجر گردد، جزو تعهدات زمانی تسویه نخواهد بود و زمان تسویه‌های تجاری به بعد از رفع مشکل مربوطه موکول می‌گردد.

3-78. طرف دوم اذعان و اقرار می‌نماید که تمامی مشتریان خود را کاملا شناسایی نموده و همچنین در خصوص طرف‌های تجاری و اهلیت حساب‌های مقصد برای طرف دوم محرز می‌باشد. لذا مسئولیت کامل هر گونه مسائل و آثار حقوقی و قضایی و بانکی قبلی و بعدی ناشی از چک‌های واگذار شده توسط طرف دوم به طرف اول و واریزی‌های وصول شده به حساب طرف اول و یا واریزی‌های کارتی و یا از طریق درگاه‌های بانکی تخصیص داده شده، بر عهده طرف دوم بوده و اهلیت مبداء مبالغ واریزی و همچنین مقصد تسویه‌های انجام شده برای طرف دوم محرز بوده و از سلامت منشاء و مقصد پول و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یقین و اطمینان حاصل نموده است.

3-8. رعایت اصول و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همواره جزو لاینفک قرارداد بوده و طرفین متعهد می گردند، تاکنون و من‌بعد به هیچ عنوان، هیچ یک از مشتریان وی در راستای پولشویی و اعمال مجرمانه اقدامی ننموده و نخواهد نمود و طرفین اقرار و اعتراف می‌نمایند که برای انجام فعالیت های موضوع قرارداد حاضر کلیه مجوزهای لازمه را کسب کرده و فعالیت آنها در قالب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بوده و قوانین پولی و بانکی کشور را رعایت می‌نمایند.

3-9. انتشار محتواهای با اهداف صرفا بازاریابی و تبلیغاتی پروژه‌های طرفین در رسانه‌های یکدیگر و بالعکس اعم از کانال تلگرامی، پیج اینستا، گروه های واتساپی، وبسایت رسمی و سایر امکان پذیر می باشد.

3-10.کلیه قوانین مترتب داخل کشور و خارج از کشور (کشور مبداء یا مقصد) که در عملیات مالی در آن انجام می‌گیرد محترم و قابل رعایت بوده و عدول هر یک از طرفین از قوانین مذکور دارای تبعات مترتب برای هر طرف می‌باشد که شخصا پاسخگوی قانونی و حقوقی آن در مراجع ذیربط خواهد بود.

3-11. این توافق‌نامه جزو قراردادهای لازم‌الاجرا بوده و جز در موارد زیر قابلیت فسخ ندارد:

  • در صورتی که طرفین توافق‌نامه در طول همکاری از هر حیث در خصوص انجام و یا ادامه خدمات رسانی ناموفق عمل نموده و یا مانع موجهی نظیر قانون برای ادامه آن وجود داشته باشد، طرف مقابل بدون ضرر و زیان، متقبل از انصراف همکاری بوده و قرارداد در شرف فسخ قرار خواهد گرفت.
  • در صورتی که یکی از طرفین در انجام تعهدات و وظایف موضوع قرارداد حاضر قصور اساسی نماید طرف دیگر می‌تواند با اخطار کتبی قرارداد را فسخ نماید و تسویه حساب تا روز فسخ انجام خواهد شد.
  • در هر حالت با توافق طرفین قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

3-12. طرفین متعهد می گردند در طول اجرای قرارداد امکان پشتیبانی از محصولات و خدمات ارائه شده را برای یکدیگر بصورت مناسبی فراهم نماید و همکاری تجاری در هر حال تابع قوانین مقرره در حدود قانون برای کسب و کار هر طرف می‌باشد.

ماده 4. عدم افشای اطلاعات محرمانه (NDA)

تمامی دیدارها، مذاکرات، قراردادها، اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب مستندات و به منظور انجام آن، که به طرفین ابلاغ شده و يا بين دو طرف قرارداد مبادله گردیده و در جریان قرار می‌گیرند و سایر مدارك و گزارش هاي مصوب داخل شرکتی و یا بین دو طرف، از این پس محرمانه تلقی شده و طرفین اذعان و اطلاع دارند که جزو اسرار تجاری مجری و مشمول طبقه بندی محرمانه است. در صورت درز و بروز آن به هر ارگان و یا مرجعی بدون اجازه کتبی طرفین، نقض آشکار توافقنامه بوده و مشمول جرایم انتشار اسناد محرمانه و درجه 1 طرفین خواهد بود.

ماده 5. مبلغ محصولات و خدمات/ثمن پرداختی/حق الزحمه طرفین قرارداد

حق الزحمه طرفین از سود حاصله از قراردادهای منعقد شده جهت فروش محصولات و یا ارائه خدمات بر اساس موضوع این توافق‌نامه پس از اعمال کسورات قانونی اعم از مالیات، عوارض قانونی و شهرداری حق بیمه و دستمزد و سایر هزینه های انجام شده می‌باشد که در ساز و کار زیر اعمال می‌گردد:

1-5. میزان کمیسیون در فروش و یا فرانچایز محصولات و خدمات گروه 1 شامل .............................................................................................................. به میزان .......... درصد طرف اول و .......... طرف دوم کارسازی خواهد شد.

5-2. میزان کمیسیون در فروش و یا فرانچایز محصولات و خدمات گروه 2 شامل .............................................................................................................. به میزان .......... درصد طرف اول و .......... طرف دوم کارسازی خواهد شد.

 تبصره 1. چنانچه در مواردی هر دو شرکت در عملیات ایجاد، توسعه، پیاده‌سازی، استقرار و بازاریابی فروش خدمات و محصولات یک سازمان و یا شرکت ثالث دخالت داشته باشند، حق‌السعی و کارمزد تقسیمی بر اساس قرارداد جداگانه سهم هریک تعیین و امضاء خواهد شد.

تبصره 2. کلیه کسورات قانونی و بیمه و مالیات و ارزش افزوده کسب و کار طرفین به عهده خودشان می باشد.

ماده 6. انتقال به غیر

هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون موافقت کتبی محصولات و خدمات طرف مقابل را که به شخص حقیقی یا حقوقی ثالث و دیگر واگذار نموده که منجر به انعقاد قرار گردیده و مسئولیت‌های آن به غیر واگذار شود لذا در چنین صورتی نیز، تمامی مسئولیت‌های قانونی و تعهدات بر ضمه طرفین امضاء کننده بوده و مسئول مستقیم پاسخگویی به مراجه ذیصلاح و طرفین دخیل در قرارداد می‌باشند.

ماده 7. حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود که اختلافات ناشی از تعبیر با اجرای توافق نامه را از طریق دوستانه حل و فصل نمایند درصورت عدم توافق موضوع به هیئت داوری ارجاع خواهد شد و نظر هیئت داوری برای طرفین لازم الاجرا می باشد. درصورت عدم توافق، کمیته سه نفری شامل ( نماینده طرف اول، نماینده طرف دوم، یک نفر داور مرضی الطرفین). درصورت عدم توافق حتی بعد از تشکیل کمیته، موضوع به سرداور و یا مراجع قضایی موضوع قوانین جمهوری اسلامی ایران در شهر ............. ارجاع خواهد شد.

ماده 8. اقامتگاه قانونی طرفین قرارداد

اقامتگاه طرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و مادامی که طرفین تغییر اقامتگاه خود را کتبا اعلام نکرده باشند ابلاغ مکاتبات و دعوت نامه ها در همان اقامتگاه معتبر خواهد بود. لذا هرگاه هر طرف، نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده روز (15) قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند در غیر اینصورت مكاتبات به نشاني قید شده در توافق‌نامه، دريافت شده از طرف مقابل تلقي مي‌گردد.

ماده 9. نسخ تبادل پیمان

این توافق نامه در ............... ماده و ............. تبصره و در ............. نسخه متحدالشکل و متحدالمحتوا تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و هر یک از نسخ به تنهایی به حکم واحد می‌باشد.

گروه شرکت‌های/صنایع ........................                               گروه شرکت‌های/صنایع ........................

به نمایندگی ................                                                                    به نمایندگی .................

تاریخ، مهر و امضاء                                                                               تاریخ، مهر و امضاء