راهنما و نمونه کدهای اتصال به درگاه پرداخت واسط آل‌سات * افزونه آماده اپن کارت OpenCart

ابتدا می بایست واحد پولی ریال را به open cart معرفی کنید. مسیر زیر را در پنل باز کنید

Navigation => System => Localisation => Currencies

در این قسمت طبق تصویر روی دکمه Add New کلیک کنید

 

 

در این قسمت لیست را طبق تصویر زیر پر کرده و سپس Save کنید

 

 

اکنون افزونه ی آلسات پرداخت را دانلود کنید و محتویات پوشه upload را در پوشه ای opencart را نصب کرده اید، کپی کنید. سپس از طریق پنل به مسیر زیر بروید:

Navigation => Extensions => Extensions

 

 

طبق عکس زیر از لیست افزونه ها، قسمت پرداخت ها را انتخاب کنید و سپس گزینه نصب افزونه آلسات پرداخت را انتخاب کنید

سپس دکمه سبز به قرمز تبدیل خواهد شد. سپس بر روی دکمه آبی رنگ (Edit) کلید کنید.

 

 

1. این قسمت را بر روی Enable  قرار دهید
2. در این قسمت کلید دریافتی خود از آلسات پرداخت را وارد کنید
3. در این قسمت اگر IPG شما از نوع مستقیم می باید بر روی Enable قرار دهید، در غیر این صورت برای IPG  های واسط این قسمت باید بر روی Disable  قرار گیرد
4. در این قسمت نام پرداخت یار را انتخاب کنید، این نام برای کاربران در هنگام انتخاب نحوه پرداخت، نمایش داده خواهد شد
5. این قسمت را در حالت No  قرار دهید
6. متن نمایشی برای کاربران در صورت پرداخت موفق
7. متن نمایشی برای کاربران در صورت پرداخت ناموفق
8. این قسمت بر روی Pending  قرار دهید
9. جایگاه افزونه برای نمایش کاربران! این قسمت عدد 1 قرار دهید
10. بر روی دکمه Save کلیک کنید.

اکنون درگاه پرداخت شما آماده کار می باشد.