Work With Us

همکاری با ما

همیشه در جستجوی بهترین افراد

ما بر این باوریم که موفقیت‌های یک شرکت، در نتیجه‌ی ارزش نهادن بر ایده‌های خلاق و تلاش و زحمات شبانه روزی همکاران آن مجموعه می‌باشد.

ما در آل‌سات پرداخت، عهد بسته‌ایم که با پیوند منافع فردی و سازمانی با یکدیگر و خدمت صادقانه به پذیرندگان خدمات پولی و مالی‌مان، زمینه رشد و تعالی مجموعه خود و کسب و کارهای پذیرندگان همکارمان را هموار سازیم و ایمان داریم که درخشیدن نام آل‌سات پرداخت، افتخاری برای تمام اعضای تیم، توأم با ارزش‌نهادن به ایده‌های خلاق و باورهای جوان با کسب جایگاه اجتماعی و عزت و سود مالی خواهد بود. از نظر آل سات پرداخت، بهترین قیمت، بهترین محصول یا خدمت، بیشترین تخفیف و ... ضامن بقا و رشد سازمان نبوده، بلکه عاملی مقدم بر همه عوامل گفته شده وجود دارد و آن چیزی نیست جز توانایی استخدام افراد شایسته و حفظ سرمایه های انسانی سازمان.

فرآیند همراهی با تیم ما:

* • تکیمل فرم استخدام در انتهای همین صفحه و آپلود رزومه کاری

* • بررسی رزومه توسط واحد سرمایه انسانی

* • مصاحبه اولیه به صورت آنلاین

* • مصاحبه حضوری فنی

* • پاسخگویی به آزمون‌های روانشناختی جهت بررسی روحیه انجام کارهای تیمی و توانایی حل مساله

* • تکمیل اطلاعات و مدارک نهایی با واحد گزینش سرمایه‌های انسانی آل‌سات پرداخت

نمونه ای از آگهی‌های جذب نیروی ما برای دعوت به همکاری در تیم پویا و پرانرژی آل‌سات پرداخت:

همکاری با ما