Blog News

محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

pen
آل‌سات پرداخت
محدودسازي ارائه‌ API به‌ فین‌تک‌هاي پرریسک‌

معاون فناوری‌های‌ نوین‌ بانک‌ مرکزی‌ در همایش‌ فرصت‌های‌ ایران در عصر دیجیتال درباره اقدامات بانک‌ مرکزی‌ در توانمندسازی‌ اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: در دهه‌ ٧٠ در بانک‌ مرکزی‌ در زمینه‌ بانکداری‌ متمرکز شروع به‌ کار کرده و شعب‌ را به‌ یکدیگر متصل‌ کردیم‌ و در دهه‌ ٨٠، زیرساخت‌های‌ بانکی‌ همچون ساتنا و پایا شکل‌ گرفت‌. او در ادامه‌ بیان کرد: دهه‌ ١٤٠٠، دهه‌ نظارت و فین‌تک‌ هاست‌. در سال­های‌ اخیر سامانه‌های‌ متعددی‌ در بانک‌ مرکزی‌ ایجاد شده و این‌ سامانه‌ها از بستر سنتی‌ وارد بلوغ دیجیتال شده ­اند. طبق‌ گفته‌ معاون فناوری‌های‌ نوین‌ بانک‌ مرکزی‌ در سال گذشته‌ تراکنش‌های‌ شبکه‌ شتاب و ساتنا معادل ٦٩ و ٣٤ هزار میلیارد تومان بوده است‌.

او ضمن‌ بیان این‌ مطلب‌ گفت‌: بلوغ دیجیتال و فشار رقابت‌ باعث‌ شده کسب‌وکارها به‌ سمت‌ فناوری‌ و هوش مصنوعی‌ حرکت‌ کنند. در بخش‌ دیگری‌ از صحبت‌های‌ خود با بیان اینکه‌ اکنون زمان حرکت‌ در مسیر اقتصاد دیجیتال است‌ و اگر به‌ این‌ سمت‌ نرویم‌، در این‌ حوزه عقب‌ خواهیم‌ ماند، گفت‌: در بانکداری‌ باز کشورها رویکردهای‌ متفاوتی‌ دارند و بازیگران متعددی‌ نیز وجود دارد. بانک‌ مرکزی‌ در حوزه بانکداری‌ کمترین‌ دخالت‌ را داشته‌ و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در دنیا نگاه سختگیرانه‌ای‌ به‌ بانکداری‌ باز وجود دارد. او در ادامه‌ اعلام کرد: در کشور ما در زمینه‌ خدمات تحت‌ پوشش‌ فین‌تک‌ها وضعیت‌ خوبی‌ داریم‌ اما در راستای‌ استانداردسازی‌ این‌ حوزه ضعیف‌ عمل‌ کرده ­ایم‌.

معاون فناوری‌های‌ نوین‌ بانک‌ مرکزی‌ در بخش‌ دیگری‌ از صحبت‌های‌ خود به‌ بخشنامه‌ نظارتی‌ این‌ بانک‌ در زمینه‌ API اشاره کرد و گفت‌: برای‌ فین‌تک‌های‌ با ریسک‌ بالا محدودیت‌هایی‌ در زمینه‌ ارائه‌ API ایجاد کردیم‌ که‌ این‌ محدودیت‌ها برای‌ فین‌تک‌های‌ با شمولیت‌ بالا ایجاد نشده است‌. طبق‌ گفته‌ ایشان، حدود شش‌ درصد از جمعیت‌ کشور، مشتری‌ خدمات نئوبانک‌ها هستند. معاون فناوری‌های‌ نوین‌ بانک‌ مرکزی‌ با بیان این‌ مطلب‌ اظهار کرد: اعتبارسنجی‌ در ایران بحثی‌ است‌ که‌ باید جدی‌ گرفته‌ شود. در حال حاضر بین‌ ٣٠ تا ٤٠ درصد مردم اعتبارسنجی‌ شده­اند و عددی‌ بالغ‌ بر ٧٠درصد از مردم اصلاً اطلاعات اعتبارسنجی‌ ندارند. او ادامه‌ داد: در مدل جدید اعتبارسنجی‌، دقت‌ اعتبارسنجی‌ ٨٠ تا ٨٩ درصد است‌ و در اعتبارسنجی‌ به‌ مدل های‌ جهانی‌ نزدیک‌ خواهیم‌ شد.

ایشان به‌ بازیگران و عناصر تأثیرگذار در اقتصاد دیجیتال هم‌ اشاره کرد و گفت‌: فین‌تک‌ها، بانکداری‌ باز و APIها و حضور نئوبانک‌ها از موارد مهم‌ رشد در اقتصاد دیجیتال هستند. در ایران نئوبانک‌ها چند سالی‌ است‌ که‌ به‌ خوبی‌ توانسته‌اند وارد بازار شوند؛ گرچه‌ نئوبانک‌ها در ایران مجزا از بانک‌ها نیستند و درواقع‌ فرزندخوانده بانک‌ موجود هستند. معاون فناوری‌های‌ نوین‌ بانک‌ مرکزی‌ در پایان صحبت‌های‌ خود اهداف بانک‌ مرکزی‌ را جمع‌آوری‌ دیتای‌ درست‌، دقیق‌ و راهبردی‌ و همچنین‌ شفاف سازی‌ عنوان کرد.

منبع: ماهنامه تیرماه بانک مرکزی